Prof. MUDr. Jiří Vítovec
1. interní kardioangiologická klinika
LF MU a FN u sv. Anny
Pekařská 53, Brno 656 91

Životopis - Curriculum Vitae

Osobní data:

 • Prof. MUDr. Jiří VÍTOVEC, CSc.
 • nar.25.února 1951 v Brně, ženatý, 2 děti

Pracoviště:

 • 1.interní kardioangiologické klinika LF MU FN U sv. Anny

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 1969: Střední škola (gymnázium) s maturitou
 • 1975: Univerzita J.E.Purkyně (nyní Masarykova) Lékařská fakulta - promoce
 • 1979: Atestace z interního lékařství I.stupně
 • 1982: Atestace z interního lékařství II.stupně
 • 1991: Atestace z klinické farmakologie
 • 1997: Atestace z kardiologie
 • 1988: Obhajoba kandidátské disertační práce
 • 1995: Obhajoba habilitační práce
 • 2001: Jmenován profesorem vnitřního lékařství

Přehled zaměstnání:

 • 1975 - 1979: Sekundární lékař I.interní kliniky FN Pekařská v Brně
 • 1979 - 1981: Samost. pracující lékař koronární jednotce FN Pekařská
 • 1981 - 1982: Samost. pracující lékař JIP na II.int.klinice FN Pekařská
 • 1982 - 1991: Ordinář pro klin. farmakologii na II.int.klinice FN Pekařská
 • 1991 - 1996: Odb. asistent II.interní kliniky LF MU FN U sv.Anny
 • 1996 - 2001: docent II.interní kliniky LF MU FN U sv.Anny
 • 2001 - 2002: profesor II.interní kliniky LF MU FN U sv.Anny
 • 2002 - 2012: přednosta I.interní kardioangiologické kliniky LF MU a FN U sv.Anny
 • 2013 - dosud: zástupce přednostky I.interní kardioangiologické kliniky LF MU a FN U sv.Anny

Pedagogická činnost:

 • Vybrané přednášky z farmakologie a klinické farmakologie
 • Semináře v rámci vnitřního lékařství
 • Člen komise SZR pro vnitřní lékařství

Vědeckovýzkumná činnost:

 • Kardiovaskulární farmakologie
 • Srdeční selhání, ICHS, Hypertenze
 • Intenzivní kardiologická péče

Člen:

 • International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy
 • Fellow of European Society of Cardiology - FESC
 • Česká kardiologická společnost člen výboru
 • PS Kardiovaskularní farmakoterapie člen výboru
 • PS Srdeční selhání člen výboru
 • Česká společnost pro hypertenzi (ČSH) člen výboru
 • Česká lékařská akademie

Universitní aktivity:

 • 1997 - 2002: proděkan LF MU
 • 1997 - 2014: člen vědecké rady LF MU

Mimouniversitní aktivity

 • 1998 - 2010: člen vědecké rady Farmaceutické fakulty VFU Brno
 • 2014: člen vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Ocenění vědeckou komunitou:

 • 2001: Cena rektora MU za publikační činnost
 • 2011: Čestný člen České kardiologické společnosti
 • 2011: Čestný člen Slovenské kardiologické společnosti

Curriculum Vitae

Personal:

 • Jiří Vítovec, M.D., Ph.D., Prof.
 • born 25.february 1951 Brno, CZ, married, 2 children

Education:

 • High school, Leaving Examination 1969
 • Purkinje (now Masaryk) University School of Medicine – M.D. 1975
 • Postgraduate
  • Internal Medicine Ist Grade 1979
  • Internal Medicine IInd Grade 1982
  • Clinical Pharmacology 1991
  • Cardiology 1997
 • Candidate of Medical Science ( C.Sc, Ph.D.) 1988
 • Associate Professor-habilitation 1995
 • Professor of Internal Medicine 2001

Member:

 • International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy
 • Working Group of Heart Failure of ESC
 • Czech Society of Cardiology (ČKS)
  • member of committee
  • WG- Heart failure
  • WG - Cardiovascular Pharmacotherapy
 • Czech Society of Hypertension
  • member of committee

PREVIOUS POSITION:

 • Junior Physician, Department of Medicine 1976-1979
 • Senior Physician, Coronary Care Unit 1979-1981
 • Registrar,I. C. C. U. and Clinical Pharmacology 1981-1991
 • Assistant Professor of Internal Medicine 1991-1996
 • Associate Professor of Internal Medicine 1996-2001
 • Vice Dean School of Medicine, Masaryk University, Brno 1997-2003
 • Chief of Department of Medicine Cardio-Angiology 2002-2012

PRESENT POSITION:

 • Professor of Internal Medicine in School of Medicine
 • Vicechief of Department of Medicine Cardio-Angiology

Interesting:

 • Hypertension
 • Cardiovascular Pharmacotherapy
 • Heart failure, Coronary Artery Disease


KONTAKT:

543 182 200

543 182 204

KONTAKT:

jiri.vitovec@fnusa.cz

jvitovec@med.muni.cz


Copyright © 2013 Lenka Kočová
All Rights Reserved.