Prof. MUDr. Jiří Vítovec
1. interní kardioangiologická klinika
LF MU a FN u sv. Anny
Pekařská 53, Brno 656 91

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych Vás přivítal na webové stránce, která má za hlavní cíl možnost si prohlédnout mé přednášky a semináře, jak pro studenty medicíny a farmacie, tak přednášky a publikace pro lékaře, které mám v rámci různých seminářů, odborných konferencích či sjezdů. Všechny vystavené soubory je možno si stáhnout pro Vaše další vzdělávání. Budete-li mít jakékoliv připomínky či dotazy, napište mi prosím.

Přeji vše dobré.

Váš Jiří Vítovec

Dear colleagues,

Let me welcome everybody to the website whose main objective is to offer the lectures and seminars I have developed for students of both medicine and pharmacy, and postgraduate lectures and publications I have presented in a variety of seminars, conferences and congresses. You are invited to download all posted files for your further education. If you have any comments or questions, don't hesitate to let me know.

I wish you all the best.

Jiří Vítovec

KONTAKT:

543 182 200

543 182 204

KONTAKT:

jiri.vitovec@fnusa.cz

jvitovec@med.muni.cz


Copyright © 2013 Lenka Kočová
All Rights Reserved.